Ocena brak

BEDNARSKI STANISŁAW SJ

Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012

ur. 9 IV 1896 w Nowym Sączu, zm. 16 VII 1942 w Dachau, Historyk, redaktor, pisarz.

Do zakonu wstąpił 1910; po przyjęciu 1922 święceń kapł.
studiował do 1926 polonistykę i historię na UJ, na którym
1932 uzyskał doktorat; był redaktorem mies. „Sodalis Marianus"
oraz „Wiara i Życie" (1924-29, 1933-34), nadto „Nasze
Wiadomości" (1931-36) i Kalendarz Serca Jezusowego (1928,
1931-38); od 1937 dyr. -> Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy.
Na jez. wydziale filoz. w Krakowie wykładał historię sztuki
chrzęść, oraz metodologię pracy naukowej.

Należał do wielu
towarzystw nauk. i organizacji społ., m.in. do Pol. Towarzystwa
Hist., Komisji dla Dziejów Oświaty i Szkolnictwa PAU,
Związku Bibliotekarzy, Towarzystwa ks. Piotra Skargi. Współpracował
m.in. z „Przeglądem Powszechnym", „Archivum Historicum
Societatis Jesu". Jako archiwista sprowadził wiele cennych
materiałów źródłowych z Rzymu w postaci mikrofilmów
i zorganizował centr, bibliotekę starodruków zak. w Krakowie,
nastawioną głównie na jezuitika.

Wydał kilka opracowań z dziedziny kultury, zwł. działalności
kulturalnej jezuitów, m.in. Biblioteka J.K. Szaniawskiego (Kr
1929), Geneza Akademii Wileńskiej (Wl 1929), Jezuici polscy
wobec projektu ordynacji studiów (Kr 1935), Polonika w Archiwach
jezuickich (Nauka Polska 20(1935) 141-167), Dzieje kulturalne
Kolegium Jezuickiego we Lwowie w XVIII wieku, w:
Księga Referatów Zjazdu Naukowego im. I. Krasickiego (Lw
1936), 1-11);

najważniejszą pozycję zajmuje monografia Upadek
i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce (Kr 1933), oparta na nie
wykorzystanych przedtem źródłach krajowych i zagr., prostująca
wiele tradycyjnych poglądów na jez. szkolnictwo (nagrodzona
przez PAU).

Publikował również broszury o chrzęść, wychowaniu młodzieży, m.in. A jednak winni! [...] Prawda o Legionie
Młodych (Kr 1934), Kultura a Kościół (Kr 1934).

Wojna
przerwała B. druk biografii S. Warszewickiego (Stanislaw Warszewicki.
Studium z dziejów Kościoła w Polsce XVI w., Kr 1939).
Dwukrotnie aresztowany przez Niemców (14 X 1939, 8 VIII
1940), zmarł w obozie koncentracyjnym.

 

Nagroda o. Stanisława B., NWiad 10 (1934) 547-550; J. Ordęga (J. Hulewicz], Stanisław B., w: Księga strat kultury polskiej. Gl 1945, 17-33; H. Barycz, Ks. Stanislaw B.. KH 53 (1946) 421-425; tenże, Wspomnienie o ks. Stanisławie B., PaL 36 (1946) 9-20; J. Poplatek, Ks. Stanisław B., AK 48 (1948) 84.

Podobne prace

Do góry