Ocena brak

BEAVERBROOK William Maxwell Aitken baron Beaverbrook (1879-1964) - polityk

Autor /lolek Dodano /21.02.2011

Brytyjski magnat prasowy, objął sta­nowisko ministra produkcji lotni­czej i członka gabinetu wojennego 10 maja 1940 r., w dniu, w którym premierem został Winston Chur­chill. Wywołało to wiele krytycz­nych komentarzy, gdyż źródeł nomi­nacji doszukiwano się w wielolet­niej przyjaźni i nie zaniechano krytyki mimo oczywistego sukcesu Beaverbrooka, jakim było podwoje­nie produkcji samolotów z 850 do 2000; twierdzono, że produkcja wzrosła, gdyż zakłady wcześniej do tego zostały przygotowane. W czerwcu 1941 r. Beaverbrook otrzymał stanowisko ministra zao­patrzenia, w lutym 1942 r. - mini­stra produkcji, z którego szybko zrezygnował ze względu na zły stan zdrowia. We wrześniu 1943 r. otrzy­mał tytuł lorda tajnej pieczęci (Lord Privy Seal); pełnił również funkcję pełnomocnika ds. *Lend-Lease w Stanach Zjednoczonych.

Podobne prace

Do góry