Ocena brak

BEATA ES TU IAM DICTA

Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012

Sekwencja ku czci św. Barbary,
w druk. mszałach pozn. z 1505 i 1524. Mogła powstać
w środowisku pozn. w XV w. (wg H. Kowalewicza) ; składa się
z 4 podwójnych strof typu Lauda Sion; jest to akrostych:
początkowe litery poszczególnych strof tworzą imię Barbarám;

nadto po ostatniej strofie dodano „Barbara"; ze szczegółów legendy
hymn podaje tylko wzmiankę o wyznawaniu osób Trójcy
Świętej przez 3 okna w wieży: cz. II jest niemal wyłącznie modlitwą
o pomoc w godzinie śmierci. Tekst wydano AH XLIX
66; Kowalewicz CMAePL I 139.

 

Chev 35 895; B. Gładysz, Łacińskie sekwencje mszalne z polskich źródeł średniowiecznych, AK 40(1937) 153-154; Kowalewicz PTS 272-273; Kowalewicz LŚr 182-183; J. Górecka, Kult liturgiczny św. Barbary w diecezji krakowskiej do końca XVI w., Lb 1971 (mpsBKUL).

Podobne prace

Do góry