Ocena brak

BAUMGARDTEN ALEKSANDER

Autor /macio Dodano /10.02.2012

BAUMGARDTEN ALEKSANDER, ur. 31 V 1908 w Krakowie,
zm. 29 VI1980 w Katowicach, poeta i prozaik. Studiował
(1926-31) historię na UJK, współpracował z grupą lit. Rybałci
i czasopismem „Sygnały". Podczas okupacji czynny w tajnym
nauczaniu we Lwowie. Od 1945 w Katowicach, działacz
kult., kierownik redakcji lit. w Pol. Radiu (1945-51), kierownik
lit. Teatru Zagłębia w Sosnowcu (1956-65), nast. Teatru
Pol. w Bielsku-Białej. W 1956 otrzymał lit. nagrodę woj. katowickiego,
1968 - m. Katowic. Działalność pisarską rozpoczął
od wierszy (zbiory: Usta na kamieniach 1938, Wiersze 1946,
O tym co najbliższe 1956), utworów scen. i słuchowisk radiowych.
W twórczości podejmuje problemy społ.-polit., narodowościowe,
psychol.', związane zwł. z procesem scalania
w okresie powojennym na Śląsku różnych tradycji regionalnych,
gł. lwow. i śląskich. Środowisko górniczo-hutnicze ukazał
w powieściach: Spotkanie z jutrem 1962, Brzegi ciemności
1964 (ekranizacja pt. Pięciu 1964), Julian 1965, Ulica czterech
wiatrów 1967. Patriot. tematykę batalistyczną i żołnierską
zawarł w cyklu powieści pośw. m. in. powstańcom śl. (Jeszcze
nie rano 1972), II wojnie świat. (Nasze wojny prywatne 1977)
oraz współcz. wojsku (Rycerskie rzemiosło 1975). W opowiadaniach
wprowadził wątki hist., problemy zagrożenia
współcz. cywilizacji, posłużył się formą groteski i lit. pastiszu
(zbiory: Noc w Blancmoutier 1963, Ścieżki samotnych 1963,
Urlop w Selwyck 1965, Cudze łoże 1971). Wydał wspomnienia
z czasów lwow. Zielone czasy (1958, wyd. 4 1973).


T. KIJONKA W nowym krajobrazie, „Poglądy" 1964 nr 2; A.
HAMERLIŃSKI A.B., „Tyg. Kult." 1965 nr 36; J. GÓRDZIAŁEK
Pisarstwo oddane Śląskowi. W 70-lecie urodzin A.B., „Poglądy" 1978 nr 11
Mirosław Fazan

Podobne prace

Do góry