Ocena brak

BAUER WALTER

Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012

ur. 8 VIII 1877 w Królewcu, zm. 17 XI 1960 w Getyndze, Biblista.

B. studiował teologię oraz filologię klasyczną i orientalną
na uniw. w Marburgu, Berlinie i Strasburgu; 1902-13 był docentem
w Marburgu, 1913-16 prof. NT we Wrocławiu i 1916-45
w Getyndze; od 1925 był członkiem Akademie der Wissenschaften
w Getyndze, 1930-39 red. „Theologische Literaturzeitung",
od 1949 był współred. „Zeitschrift für die neutestamentliche
Wissenschaft";

1952 został doktorem h.c. uniw. w Hamburgu.
Opracował m.in. Das Leben Jesu im Zeitalter der neutestamentlichen
Apokryphen (T 1909), komentarze do Ewangelii św. Jana (T
1912.19333) oraz do Listów Ignacego Antioch. i Polikarpa (T
1920), Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum (T
1934);

najważniejszą pracą B. była początkowo przeróbka (wyd.
Gie 1910) E. Preuschena Griechisch-deutsches Handwörterbuch
zu den Schriften des NT und der übrigen urchristlichen Literatur
(Gie 19282), a nast. ciągłe uzupełnianie i rozszerzanie tego słownika;
wydania Gie 19373 , B 1952", B 19585 oraz 1963 są jego
własnym opracowaniem, w którym jako ilustracje do wypowiedzi
NT uwzględnił literaturę od IV w. prz.Chr. do okresu bizant. ;

wstęp B. do słownika charakteryzujący naturę gr. języka NT
został umieszczony w II wyd., a tenże, rozszerzony i podający
metodę jego pracy, w Coniectanea neotestamentica 15 (1955)
3-31, oraz w ang. opracowaniu W.F. Arndta i F.W. Gingricha
A Greek-English Lexicon of the NT and Other Early Christian
Literature (Ch 1957, IX-XXV).

 

C.H. Hunzinger, Bibliographie Walter B., ThLZ 77 (1952) 501-504, 86
(1961) 315-316; W. Eltester, Walter B. zum Gedächtnis, ZNW 52(1961) s. V-VI; E. Fascher, Walter B. als Kommentator, NTS 9(1962-63) 23-38; F.W. Gingrich, NTS 9(1962-63) 1-2; tenże, The Contributions of Professor Walter B., to NT Lexicography, NTS 9 (1962-63) 3-10; W. Schneemclcher, Walter B. als Kirchenhistoriker, NTS 9 (1962-63) 11-22.

Podobne prace

Do góry