Ocena brak

BAUDISS WOJCIECH MARIA SJ

Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012

ur. 14 IV 1842 w Bojanie (Bukowina), zm. 25 ÏV 1926 w Starej Wsi (k. Brzozowa), Pedagog.

Do szkoły średniej uczęszczał we Lwowie; 1856 wstąpił do
zakonu; po złożeniu ślubów zak. 1859 i studiach filoz. (1861-64)
był do 1869 nauczycielem w kolegium jez. w Tarnopolu; teologię
studiował w instytucie zak. w Krakowie, gdzie 1871
przyjął święcenia kapł.;

od 1875 był prof, i wychowawcą alumnów
oraz mistrzem nowicjatu (1876-82) w Starej Wsi; 1884-1902
brał udział w pracach nad reformą zakonu bazylianów św.
Jozafata ( -> bazylianie III) i kierował w Dobromilu ich szkołą
(1884-89), klasztorem (1893-96) i nowicjatem (1896-1902)
oraz domem w Ławrowie (1889-92);

1905-06 był rektorem seminarium diec. w Jassach (Rumunia) prowadzonego przez
jezuitów, 1906-08 prowincjałem zak., a do 1915 nauczycielem
języka ukraińskiego w Chyrowie; odznaczał się niezwykłą pracowitością i łagodnością. Proces informacyjny wszczęto 1971.

 

J. Pachucki, Kilka rysów z życia o. Wojciecha Marii B., NWiad 11 (1935) 178-194; K. Drzymała (R. Gustaw, bibliogr.), HP I 102-112; K. Drzymała, Ks. Wojciech Maria B. TJ, N P 38 (1972) 267-270.

Podobne prace

Do góry