Ocena brak

BAUDEAU NICOLAS CRL

Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012

ur. 25 IV 1730 w Amboise (k. Tours), zm. 1792 w Paryżu, Teolog, ekonomista.

Studia teol. odbył w seminarium zak. w Chancelade k. Périgueux,
w którym nast. był prof.; z czasem został komendatariuszem
opactwa norbertanów w Saint-Lô w Normandii;

z tego
okresu pochodzi jego Analyse de l'ouvrage du pape Benoit
XIV sur les béatifications et les canonisations (P 1759); zainteresowany
współcz. poglądami ekonomistów-fizjokratów, początkowo
ich zwalczał w zał. 1765 w Paryżu „Ephémérides du
citoyen ou chronique de l'esprit nationale", z czasem jednak
przyjął i zaczął propagować icli idee;

jako uczeń i współpracownik
V. Mirabeau zetknął się ze sprawami pol. za pośrednictwem
posła konfederacji barskiej we Francji M. Wielhorskiego
i w wydawanym czasopiśmie poświęcił im sporo miejsca;

na zaproszenie bpa wil. Ï.J. Massalskiego przebywał 1868-69
w Polsce, interesując się sprawami gosp. i oświatowymi; od
Massalskiego otrzymał wtedy opactwo kanoników regularnych
w Widziniszkach k. Wilna;

pod jego wpływem Massalski rozwinął
wśród chłopów na Litwie działalność oświatową zmierzającą
do podniesienia kultury rolnej ; powróciwszy do Paryża,
zagadnieniom pol. życia polit, poświęcił Lettres historiques sur
l'état actuel de la Pologne et sur l'origine de ses malheurs (P 1771),
w których występował przeciwko liberum veto i głosił konieczność
kształcenia chłopów;

1773 nie przyjął funkcji sekretarza
Komisji Edukacji Nar. i dyr. projektowanej akademii; jako
przedstawiciel Komisji Edukacji Nar. we Francji (1774-79) pośredniczył
w kontaktach między Tow. do Ksiąg Elementarnych
a uczonymi francuskimi.

 

S. Kot, Historia wychowania, Wwa 1924, 380-381; J. Dedieu, D H G E VI 134; W. Konopczyński, Konfederacja barska, Wwa 1936-38, I-II (passim); A. jobert, Magnats polonais et physiocrates français (1767-74), P 1941 (passim); M. Prévost, DBF V 834-835; J. Fabre, Stanislas Auguste Poniatowski et l'Europe des lumières, P 1952, 338-339; R.W. Woloszyński, Polska w opiniach Francuzów w XVIII w. Ruhlière i jego współcześni, Wwa 1964 (passim).

Podobne prace

Do góry