Ocena brak

BATIFFOL PIERRE HENRI

Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012

ur. 27 I 1861 w Tuluzie, zm. 13 I 1929 w Paryżu, Teolog i historyk Kościoła.

W 1878 wstąpił do seminarium duch. w Paryżu; po przyjęciu
1884 święceń kapł. studiował w Institut Catholique i w Ecole
Pratique des Hautes Etudes w Paryżu, a 1887-89 w Rzymie;

1898-1907 był rektorem Institut Catholique w Tuluzie; 1899
zainicjował wydawanie „Bulletin de la littérature ecclésiastique",
a 1910 „Bulletin de l'ancienne littérature et d'archéologie chrétienne";

1928 był delegatem Stolicy Apost. na kongres historyków
w Oslo. Ogłosił Studia patristica (I-II, P 1889-1890), w których
scharakteryzował literaturę wczesnochrześc. ; gr. literaturę
chrzęść, omówił w Anciennes littératures chrétiennes (P 1897);

dzieje modlitwy brewiarzowej przedstawił w Histoire du bréviaire
romain (P 1893, 19113), niektóre zaś kwestie dotyczące
historii mszy w Leçons sur la messe (P 1916, 19206) oraz w L'eucharistie (P 1913; pierwszą red. dzieła z 1907 umieszczono na
indeksie ksiąg zakazanych).

Zagadnieniom liturg. oraz archeologii
chrzęść, jest poświęcona praca Etudes de liturgie et d'archéologie
chrétienne (P 1919), biblistyce La question biblique dans
l'anglicanisme (P 1905), Six leçons sur les Evangiles (P 1907)
i Orpheus et l'évangile (P 1910);

nadto ogłosił Etudes d'histoire
et de théologie positive (P 1902, 19312 ; Badania z zakresu historii
i teologii pozytywnej, Wwa 1911), Le catholicisme de saint
Augustin (I-II, P 1920) oraz Catholicisme et papauté (P 1926);
w L'enseignement de Jésus (P 1906, 19108) jeden z pierwszych
wypowiedział się przeciw modernizmowi ; dążył również do
odnowy studiów hist, we Francji.

 

G. Bardy, L'oeuvre de mgr. Pierre B., RSR 19(1929) 122-141; J. Rivière,
Pierre B., P 1929; L. Saltet, Batiffol, BLE 30(1929) 7-18, 49-62, 126-141; F.X. Murphy, NCE II 166; M. Bécamel, Comment monseigneur B. quitta Toulouse à la Noël 1907, BLE 72 (1971) 258-288.

Podobne prace

Do góry