Ocena brak

Basen

Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012

Sztuczny zbiornik wody o formie zgeom.,
ocembrowany, budowany w ogrodach jako samodzielny
element dekor. lub też w powiązaniu z fontanną,
kaskadą, kanałem; znany od starożytności; rozpowszechniony
od XVI w. w renes. ogrodach wł., w
bogatej oprawie arch. i o niewielkich rozmiarach;

najokazalsze b. występują w ogrodach barok. XVII
i XVIII w., sytuowane na —> parterach, na gł. osiach kompozycyjnych założeń ogrodowych, jako zakończenie
kanałów ogrodowych, w —> boskietach oraz
na dużych dziedzińcach pałacowych,
(franc. bassin 'miska, miednica')

Do góry