Ocena brak

BARWNIKI ASYMILACYJNE - FOTOSYNTETYCZNE

Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013

Barwne związki chemiczne, najczęściej pochodzenia lipidowego. Zadaniem bawników asymilacyjnych jest pochłanianie określonych długości fal świetlnych/energii świetlnej i wykorzystywanie jej w procesie fotosyntezy, w celu zmagazynowania jej w komórce w postaci ATP i trioz (cukrów 3 węglowych).

Barwniki asymi-lacyjne można podzielić ze względu na ich charakter chemiczny: bawniki tetrapirolowe (bakterio-chiorofile, chlorofile), fikobiliny, karotenoidy (karoteny i ksantofile). W komórce występują zgromadzone w układach fotosyntetycznych. Można je podzielić także ze względu na pełnione funkcje: bawniki podstawowe (chlorofile i bakterio-chrolofile) i bawniki dodatkowe, wspomagające (karotenoidy i fikobiliny).

Zwrócić należy uwagę, że występowanie określonych bawników nadaje także bawę określonym komórkom/organizmom. Chlorofile występują głównie w chloroplastach komórek roślinnych i sinicach, nadając im zieloną bawę. Głównym zadaniem chlorofili jest przeprowadzanie procesu fotosyntezy. Bakteriochlorofile występują jedynie w komórkach bakteryjnych. Karotenoidy występują we wszystkich organizmach fotosyntetyzują-cych, także u niektórych zwierząt.

Ich zadaniem jest wspomaganie procesu fotosyntezy jak również ochrona komórki przed działaniem szkodliwego promieniowania i chemicznie reaktywnych form niektórych związków. W komórkach zwierzęcych stanowią prekursory niektórych związków, np. witaminy A. Posiadają bawę od żółtej do pomarańczowej, nadając także bawę niektórym organom roślinnym, jak np. korzeń marchwi, czy owoc pomidora. Fikobiliny występują jedynie u niektórych glonów i sinic.

Podobne prace

Do góry