Ocena brak

BARTYNOWSKI STANISŁAW ANTONI RUDOLF SJ

Autor /Radzim Dodano /01.06.2012

ur. 17IV 1870 w Krakowie, zm. 31 I 1947 w Warszawie, Teolog.

Studiował teologię i prawo kan. w Innsbrucku; 1898 przyjął
w Krakowie święcenia kapł.; 1901 wstąpił do zakonu i był 1903-
-05 katechetą w Nowym Sączu, nast. prefektem domu zak. w Krakowie, 1907 wykładowcą historii i geografii w gimnazjum
w Chyrowie;

nadto był cenzorem ksiąg rei. i kapelanem więziennym
w Krakowie, od 1918 ojcem duch. w Chyrowie, a od
1920 w seminarium diec. łucko-żytomierskiej, 1921-23 wykładowcą
apologetyki i liturgiki w seminarium duch. w Gnieźnie,
1925-29 zastępcą superiora w Bukareszcie; po powrocie do
Polski był współred. pismaSodalis Marianus".

Wydał
Apologetykę podręczną (Kr 1911, Wwa 19488), której pierwsza
edycja była przeróbką J. Lindena Kleine Apologetik (Rb 1895),
a nast. stanowiły już opracowania własne; nadto opublikował
pracę o charakterze dewocyjnym Veni Creator. Nowenna i rozważania
o Duchu Świętym (Kr 1913, 19242) oraz Przygotowanie
do spowiedzi i komunii św. (Wwa 1946, 1951*); dokonał przekładu
dzieła P. Suau Saint François de Borgia, P 1905 (Święty Franciszek Borgiasz, Kr 1931).

Podobne prace

Do góry