Ocena brak

BARTŁOMIEJ ANGLIK, Bartholomaeus Anglicus OFM

Autor /Radzim Dodano /01.06.2012

Żył w XIII w., filozof i teolog, zw. doctor proprietatum.
Po studiach w Oksfordzie wykładał 1225-30 w konwencie
franciszkańskim w Paryżu, następnie w Magdeburgu.

Jest autorem
napisanej ok. 1250 encyklopedii De proprietatibus rerum
(Bas ok. 147Ò, F 1601, przedruk F 1964), dzieła bardzo popularnego
(w ostatnim 20-leciu XV w. wydano je 26 razy:
14 inkunabułów zawiera tekst łac, 8 franc, 2 flamandzkie,
1 ang. i 1 hiszp.), rozpowszechnionego także w Polsce (IBP I
796-804). B. usiłował zespolić dawną wiedzę przyr. z nową,
docierającą na Zachód od poł. XII w. za pośrednictwem łac.
tłumaczeń literatury gr. i arabskiej.

Syntezy proponowane przez
B. są często naiwne, mimo to próby uzgodnienia platońskiej
i arystotelesowskiej nauki o materii, formie i ruchu zasługują
na uwagę z hist.-filoz. punktu widzenia.

 

A. Schneider, Metaphysische Begriffe des B. Anglicus, w: Studien zur
Geschichte der Philosophie. Festgabe für 60 Geburtstag C. Baeumker, Mr 1913, 139-179; T. Plassmann, B. Anglicus, AFrH 12(1919) 68-109; J.G. Milne, E. Sweeting, Marginalia in a Copy of B. ,,De proprietatibus rerum". A New Version of the Nine Worthies, MLR 40(1945) 85-90, 237-246.

Podobne prace

Do góry