Ocena brak

BARTAS GUILLAUME SALLUSTE du

Autor /Radzim Dodano /01.06.2012

ur. 1544 w Montfort (Gaskonia), zm. VII 1590 w Paryżu, Poeta, hugenot.

Otrzymawszy staranne wykształcenie, do 1576 żył w swoim
zamku. W czasie wojny rei. był oficerem księcia Nawarry, późniejszego króla Henryka IV; wysyłany przez niego w ważnych
misjach dyplomatycznych, przebywał m.in. w Anglii, Szkocji
i Danii.

Jako poeta pozostawał początkowo pod wpływem -»
Plejady oraz pod urokiem Homera, Lukrecjusza, Owidiusza
i Wergiliusza. Z czasem, zwł. na skutek przeżyć wojennych,
źródłem jego poetyckiej inspiracji stał się ST. Pierwszym utworem
powstałym pod wpływem Biblii był poemat Judith, niesłusznie
potraktowany przez katolików jako zachęta do królobójstwa.

Najpopularniejszym utworem był, również inspirowany
przez Biblię, poemat La semaine ou la création du monde
(1578), opisujący w 7 księgach początki dziejów ludzkości, będący swego rodzaju encyklopedia, wiedzy i wiary; dzieło wywarło
znaczny wpływ zarówno na ówczesnych pisarzy protest. (A.Ch.
Arrebo), jak i kat. ;

tłumaczone było m.in. dwukrotnie na język
hiszp.: wierszem przez beneficiata Juana Dessiego (La divina
semana o siete dias de la creación del mundo 1610), prozą zaś
przez Żyda Josepha de Cáceres (Los siete dias de la semana,
sobre ¡a creación del mundo, A 1612); natchnęło też A. de Acevedo
do napisania eposu Creación del mundo (1615). Inspirację
La semaine dostrzec można w twórczości T. Tassa, J. Miltona,
G. Byrona i in.

Podjęta przez B. praca nad La seconde semaine,
mającym ukazać wielkie epoki ludzkości aż do sądu ostatecznego,
nie została ukończona. Zgodnie z duchem czasu i nie bez
wpływu zasad pisarskich propagowanych przez Plejadę styl B.
był sztuczny i napuszony.

 

G. Pclissicr, La vie et les oeuvres de du B., P 1882; G.C. Taylor, Mutons
Use of du B., Lo 1934; M. Brospart, Du B., poète chrétien. Neh 1947;K. Reichenberger, Du B. und sein Schöpfungsepos, Mn 1962;A. Baiche, La naissance du baroque français. Poésie et image, Lille 1973.

Podobne prace

Do góry