Ocena brak

BARSZCZEWSKI STEFAN

Autor /macio Dodano /10.02.2012

BARSZCZEWSKI STEFAN, ur. 21 VI1862 w Warszawie, zm.
11 IX 1937 tamże, prozaik, dziennikarz. W 1886 wyjechał do
Londynu, Paryża i Wiednia; 1887-1901 przebywał w Stanach
Zjedn., biorąc udział w życiu emigracji pol., m. in. jako
wydawca 1887-90 „Dziennika Chicagowskiego", red. 1890-
97 tygodnika „Sokół'', organu Związku Sokolstwa Pol. w Ameryce,
i 1897-1901 tygodnika „Zgoda", organu Pol. Związku
Nar. w Chicago. Podróżował też po Ameryce Pd. Od 1901
w Warszawie, był czł. redakcji „Kuriera Warszawskiego".
Autor melodramatu Cuba librę! (1899), szkiców, wspomnień
z podróży (Polacy w Ameryce. Zarys obecnego stanu wychodźstwa
1902, Obrazki amerykańskie 1905, Na ciemnych wodach
Paragwaju 1931), historii podboju Ameryki Łac. Na szlaku
sławy, krwi i złota 1928. Ogłosił ponadto nowele (Czerwony
Mesjasz 1913) powieść fantast. o najeździe chiń. na Europę
w XXII w. Czandu (1925) oraz liczne powieści podróżnicze
i fantast.-nauk., w których nawiązywał m. in. do twórczości J.
Yernea (Jak być mogło-1926, Przygoda kapitana St. Claira
1927, W osiem dni dookoła świata, wyd. 2 1927, Marion 1928,
Eliksir prof. Bohusza 1932 i in.).


S. ZIELIŃSKI Mały słownik pionierów polskich, W. 1932; Who's
Who in Polish America, New York 1943. Ewa R ohozińska

Podobne prace

Do góry