Ocena brak

Bariery wiatrowe w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych dzia­łaniem wiatru wewnątrz budynku

Autor /Kozak Dodano /31.01.2012

Innym środkiem ostrożności stosowanym w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych dzia­łaniem wiatru wewnątrz budynku jest instalowa­nie w wejściu drzwi obrotowych. Zwykłe drzwi przez nieuwagę można pozostawić otwarte, co umożliwia penetrację wnętrza przez wiatr, nato­miast drzwi obrotowe stanowią w każdej pozycji praktycznie szczelne zamknięcie.
Przed rozpoczęciem budowy konstrukcja dra­pacza chmur jest sprawdzana w symulacjach kom­puterowych. Wytrzymałość materiałów oraz szcze­góły konstrukcyjne są wprowadzane do pamięci komputera, który oblicza, jak zachowa się budy­nek podczas silnego wiatru lub na przykład trzę­sienia ziemi
Jeśli to konieczne, konstrukcja budynku jest modyfikowana. Następne testy przeprowadzane są na modelach wykonanych w odpowiedniej skali. Dzięki nim można wykryć problemy wynikające z pewnych niestandardowych aspektów projektu. Przykładowo zdarzało się, że podczas testowania w tunelu aerodynamicznym półtorametrowego modelu bardzo wysokiego wieżowca jego szczyt wpadał w ogromne drgania. W skali rzeczywistej najwyższe piętra przesuwałyby się o 20 metrów w ciągu minuty! Drgania takie mogłyby poważnie uszkodzić konstrukcję. Poza tym są one nie do przyjęcia z punktu widzenia przebywających we wnętrzu ludzi, gdyż kołysanie byłoby takie, jak na pełnym morzu przy sztormie.
Na szczęście symulacje i testy w tunelu aerody­namicznym zwykle pozwalają wyeliminować błędy konstrukcyjne przed wzniesieniem wieżowca. Z drugiej strony umożliwiają one określenie, z któ­rych zabezpieczeń można zrezygnować i tym sa­mym zaoszczędzić poważne sumy pieniędzy wyda­wanych na budowę.

Podobne prace

Do góry