Ocena brak

BARCELONA (rzym. Barcino)

Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012

Abpstwo w pn.-wsch. Hiszpanii, bezpośrednio podległe Stolicy Apostolskiej.

Bpstwo B. było w IV w. sufr. Tarragony. Pierwszy znany bp
Pretekstat brał udział w synodzie w Sardyce (343). Jego następcą
był św. Pacjan; 415-711 B. była stolicą królestwa Wizygotów,
a bpi B. otrzymali przywilej używania paliusza mimo zależności
metropolitalnej od Tarragony;

713-801 B. złączona była z sąsiednim
bpstwem Egara (dziś Tarrasa); 801-1037 B. była stolicą
Marchii Hiszp.; 1037 weszła w skład królestwa Aragonii i stała
się jednym z najważniejszych miast zach. części M. Śródziemnego.

Dzięki znaczeniu polit, i gosp. miasta również bpstwo B.
odgrywało dużą rolę w życiu Kościoła hiszp. ; odbywały się tam
m.in. synody prow., np. 540, 599, 906, 1009, 1054, 1126, 1228,
1339, 1529 (pokój barceloóski), 1564, 1936. W 1401 założono
w B. staraniem króla aragońskiego Marcina I uniwersytet (wydział teol. od 1450). Papież Paweł VI podniósł 1964 bpstwo
B. do rangi abpstwa bez sufraganii.

Zabytki sztuki sakr.: kościoły rom. S. Pablo de Campo i S.
Pedro de las Puellas z XII w. z zachowanymi fragmentami
pierwotnych budowli z X w.; kościoły got. S. Maria del Mar
(1320-70), S. Maria del Pino z XV w. i katedra S. Eulalia z 1298,
przebudowana w XV i XIX w.; barokowy kościół Nostra Señora
de Bělém (1687-1729); nadto klasztor S. Maria de Pedralbez
(ufundowany 1326), słynny kościół S. Familia zbudowany
1884-1926 przez A. Gaudiego.

W 1958 powstała w B. wyższa
zawodowa uczelnia kat. Escuela Superior de Administración
y Dirección de Empresas (ESADE) z instytutami handlu,
kształcenia kadr kierowniczych oraz organizacji pracy; 1971
liczyła 59 pracowników naukowo-dydaktycznych i 796 studentów,
10 000 vol. zbiorów w bibliotece uczelni; wydaje czasopismo
„Colección ESADE"; należy do Międzynar. Federacji Uniw. Katolickich.

Archidiecezja B. zajmuje 3041 km2 i liczy 3,53 min mieszk.,
w tym 3,47 min katolików, 435 parafii, 1064 księży diec. i 1028
zak., 176 domów zak. męskich, 1995 zakonników, 546 domów
zak. żeńskich, 6503 siostry.

 

S. Puig y Puig, Episcopologia de la Sede Barcinonense, Ba 1929 ; F. Soldevila, Historia de Catalunya MU, Ba 1934-33, 19622 ; A. Lambert, DHGE VI 671-747; G. Sanabre, El archivo diocesano de B., Ba 1947; L Puig Boada, Templo de la Sagrada Familia, Ba 1952; The World of Learning 1972-73, Lo 1972, II 1204; AnPont 1973.

Podobne prace

Do góry