Ocena brak

Barbarzyńskie korzenie – klasztory jako ochrona wartości, / monastycyzm- iroszkoci

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Monastycyzm ma na celu kult religijny - służbę Bogu i dążenie do samorealizacji przez czystość duchową, ubóstwo, umartwianie się, modlitwę i kontemplację. W okresie wczesnego średniowiecza duże znaczenie miały klasztory iryjskie, które były ważnymi ośrodkami cywilizacji. Później ich rolę przejęli benedyktyni oraz cystersi. Nadmierne zeświecczenie mnichów, spowodowane tym, że byli jedynymi osobami wykształconymi we wczesnośredniowiecznej Europie spowodowało reakcję (tzw. reforma cluniacka w XIII wieku): ograniczono kontakty mnichów ze światem zewnętrznym i wstęp do klasztorów świeckich (klauzura).

Z Wikipedii ale nie jestem pewien prawdziwości : „Iroszkoci - wspólna nazwa celtyckich mieszkańców Irlandii i Szkocji. Był to zakon, który utrwalał kulturę antyczną w średniowieczu. W V i VI w. założyli wiele klasztorów, które w VII i VIII w. stały się centrum akcji misyjnej sięgające Saksonii, Italii, Skandynawii. Iroszkoccy mnisi pozostawili po sobie bogaty dorobek kulturalny: zdobione krzyże, iluminowane księgi, dzieła literackie i naukowe.”

Klasztory we wczesnośredniowiecznej europie były centrami kulturowymi, w Anglii zachowały czystą łacinę, z której potem czerpało średniowieczne, były wzorcem dla handlu ( targowiska, biły monetę, kredyty) i gospodarki, stworzona została ponadczasowość wzorców ( kultura karolińska przetrwała upadek cesarstwa dzięki klasztorom /opactwom aż do 1060 roku). Rękopisy z Anglii i Irlandii miały znaczący wpływ na francuskie wczesne średniowiecze ( np. Al. Couin z Yorku 782 uczył na dworze karolińskim we Francji 7 sztuk wyzwolonych). Po upadku dynastii Karolingów podniesienie się barbarzyństwa w Europie i początek ekspansji Wikingów na cały świat ( od płn. Ameryki do morza Kaspijskiego, od Arktyki do Konstantynopola), sztuka i etyka wojenna razem z etosem wodza wojownika są nierozłączne Od IV do IX wieku brak danych ale jest to okres podbojów w Skandynawii

I poł IX w – najazdy Wikingów na Europę – upadek kultury Iryskiej i chrześcijańskiej w Irlandii, analogiczne w Anglii – utworzenie tam państw wikingów,

Koniec IX w – odrodzenie chrześcijaństwa i pierwsze sukcesy na polach bitew ( np. obrona Paryża), udane próby „ucywilizowania” wikingów poprzez chrystianizację i stosunki feudalne.

X w –ataki na Europę „z każdej strony” , saraceni / muzułmanie- Hiszpania i Włochy( piraci na morzy śródziemnym), Madziarzy od wschodu (Węgry Rosja Azja),

Europa powoli podupada gospodarczo i kulturowo, jedynym ratunkiem jest asymilacja wikingów w Europie,

Pod koniec X wieku utrwalenie chrześcijaństwa w Europie i w Skandynawii, asymilacja i chrystianizacja wikingów pod względem kulturowym i religijnym, w Anglii w „Kodeksie praw” połączenie świeckich i religijnych. Ostatecznie Europa odniosła korzyści z ataków wikingów-„ nowe życie morza, nowa energia” w „starej„ Europie, zanikła pogańska kultura nordycka, utworzono wielkie centra kulturowe na Islandii czy tez Grenlandii ale też np. Rurykowicze ( Waregowie) dynastia panująca na Rusi stworzyła własne państwo

Do góry