Ocena brak

BARBARA TERESA od NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OCD

Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012

(właśc. Teofila z Kretkowskich Zadzikowa), ur. 1609, zm. 1670, Mistyczka.

Córka A. Kretkowskiego, wojewody brzeskiego; 1628, mimo
chęci wstąpienia do zakonu, została zmuszona do zawarcia małżeństwa; do klasztoru karmelitanek w Lublinie wstąpiła dopiero
po śmierci męża; 1645 założyła w Poznaniu klasztor karmelitanek
bosych, którego została przełożoną. B. pozostawała pod
wpływem pism Teresy Wielkiej; przeżywała stany mist.; jej asceza nacechowana była roztropnością i umiarem.

Autobiograficzne
zapiski M. Barbary od Najśw. Sakramentu karmelitanki
bosej opublikował K. Górski (NP 14(1961) 249-264); żywot
z XVII w., napisał prawdopodobnie Ignacy od św. Jana Ewangelisty
OCD (ArKarmKr, Wesoła).

 

K. Górski, Żywoty pierwszych karmelitanek polskich, ABMK 6(1961)
361-365; tenże, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce 966-1765, Lb 1962, I (passim).

Podobne prace

Do góry