Ocena brak

BAPTYSTA z VARANO bł.

Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012

ur. 9 IV 1458 w Camerino k. Perugii, zm. 31 V 1524 tamże, Wł. mistyczka. Pochodziła z rodziny książęcej ; otrzymała wszechstronne wykształcenie human. ;

1481 wstąpiła do klarysek w Urbino; 1484 przeniosła się wraz z grupą mniszek do ufundowanego przez jej ojca klasztoru św. Klary w Camerino, gdzie 1499 została wybrana opatką; spełniała różne praktyki pokutne i odznaczała się szczególnym nabożeństwem do męki Pańskiej, czego wyraz dała w Trattato dei dolori mentali di Gesù Cristo Nostro Signore nella sua Passione (Na 1493, Mi 1939); w traktacie tym B. zawarła także naukę o kulcie Najśw. -> Serca Jezusa, który wyraźnie odróżniała od kultu męki Pańskiej ;

jej objawienia i rozważania przyczyniły się do rozwoju nabożeństwa do Najśw. Serca Jezusa; pozostawiła nadto: Autobiografia spirituale (1491), La vita spirituale (wyd. ponownie Mi 1944), poezje oraz listy. Kult B. zatwierdził 7 IV 1843 pap. Grzegorz XVI.

 

M. Santoni, Le opere spirituali della Beata B. Varano, Camerino 1894; J. Heerinekx, Devotio Sacratissimi Cordis in scriptis Beatae B. Varani, Ant 10(1935) 37-58, 149-164; AurSer 3(1950) 309-349.

Podobne prace

Do góry