Ocena brak

Baptyści

Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012

(gr. “obmywający, udzielający chrztu, chrzciciele”). Członkowie szeroko rozpowszechnionego Kościoła ewangelickiego, który początkami swymi sięga bezpośrednio do początków wieku XVII, kiedy to nastąpił rozłam w Kościele anglikańskim. Jan Smyth (ok. 1554-1612), zwany “Samochrzcicielem”, ponieważ samego siebie ochrzcił, założył pierwszy Kościół baptystów w Amsterdamie w roku 1609. Baptyści chrztu udzielają wyłącznie tym, którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa; utrzymują oni względną samodzielność miejscowych kongregacji.

Zob. anabaptyści, chrzest dzieci, ewangelicy.

Podobne prace

Do góry