Ocena brak

BANYSZK AMENSKI NIKOŁAJ NIKOŁAJEWICZ

Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012

ur. 27 XII 1737 w Nieżynie na Ukrainie, zm. 1 II 1814 w Moskwie, Ros. historyk i archiwista. Był synem Greka osiadłego w Rumunii; studiował w akademiach w Kijowie i Moskwie;

1762 został aktuariuszem, a 1800 dyrektorem Moskiewskiego Archiwum Spraw Zagr. ; uporządkował wiele dokumentów i opracował do nich rejestry, nadto przygotował do druku wiele akt i dyplomów, dotyczących m.in. stosunków Rosji ze Stolicą Apost.; w czasie najazdu Napoleona I (1812) uratował wiele dokumentów, wywożąc je z Moskwy.

Z ważniejszych prac (wyd. w większości pośmiertnie), zawierających wiele materiału do historii Kościoła oraz unii kośc, na uwagę zasługują: Sobranije gosudarstwiennych gramol i dogoworow (Mwa 1813), Pieriepiska mie idu Rossiej i Polszej po 1700 god, sostawlennaja po diploma-ticzeskim bumagam (I-III, Mwa 1862-1902), Istoriczeskoje izwie-stije o woznikszej w Polsze unii (Mwa 1805, Wl 18663), Obzor wniesznich snoszenij Rossii 1481-1802 (MV, Mwa 1894-1902).

 

S.A. Wengerow, Kritiko-biograficzeskij slowar russkich pisatielej i ucze-nych II, Ptb 1891; O.I. Szwedowa, Istoriki SSSR, Mwa 1941.

Podobne prace

Do góry