Ocena brak

Bankowość internetowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011

Charakterystyka

Istnieje bardzo dużo definicji bankowości internetowej. Bankowością internetowa nazywamy operacje bankowe dokonywane przez klienta za pośrednictwem Internetu. Do realizacji operacji bankowych za pośrednictwem Internetu wymagane jest jedynie komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w przeglądarkę. Bankowością internetową określa się wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe wykorzystujące Internet do prowadzenia działalności bankowej. Przy czym Internet jest jednym z kanałów dostępu klienta do rachunku bankowego.


W zależności od banku i wykorzystywanego oprogramowania usługa ta może pozwalać na bierny wgląd w stan konta i ewentualne uzyskanie ogólnych informacji na temat usług bankowych lub na aktywne dokonywanie operacji na rachunkach. Zgodnie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych w umowie o usługach bankowości elektronicznej bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanej przez posiadacza, a także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez posiadacza.


Pierwsze banki internetowe powstały w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pionierem wśród nich był kalifornijski bank Wells Fagro. Przykładem klasycznego baku internetowego, który polegał tylko na nowym kanale dystrybucji był SFNB (Security First Network Bank), który rozpoczął działalność operacyjną 18 października 1995 roku. Był on pierwszym bankiem w wielu dziedzinach w tym przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa.

Pierwszym bankiem w Polsce, który rozpoczął świadczenie usług internetowych w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego był Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi. Stworzył on 14 października 1998 roku Oddział Elektroniczny.


Najważniejsze usługi, które można realizować za pośrednictwem Internetu:

  • dostęp do wykazu rachunków i historii operacji
  • otrzymywanie podstawowych informacji o banku i jego operacjach
  • realizacja przelewów krajowych i zagranicznych na rachunku własne lub obce
  • zakładanie lokat i inwestowanie środków

Banki ponoszą duże koszty związane z bankowością internetową, których część jest przerzucana na klienta. Ponoszone koszty zwracają się jednak z biegiem czasu w postaci mniejszych kosztów operacji bankowych. Bankowość internetowa jest wciąż elementem wspierającym bankowość tradycyjną, choć są już banki, które oparły swoją dystrybucję jedynie na Internecie.


Autor: Barbara Bik
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry