Ocena brak

BANDROWSKI JERZY, pseud. Tersytes, Ters, Vorax

Autor /macio Dodano /10.02.2012

BANDROWSKI JERZY, pseud. Tersytes, Ters, Vorax, ur.
22 I 1883 w Rzeszowie, zm. 21 III 1940 w Krakowie, prozaik,
publicysta, tłumacz; brat J. Kadena-Bandrowskiego. Studiował
slawistykę i filozofię na UJ i uniw. w Pradze. Debiutował
jako nowelista w warsz. „Kurierze Porannym" (1902). W 1909
redagował humorystyczny „Kurier Świąteczny". W 1910 we
Lwowie nawiązał współpracę ze „Słowem Pol."; t.r. ogłosił
zbiór wierszy Bajki ucieszne i powieść Romans Marty. W1915-
19 przebywał w Rosji, był współorganizatorem Dywizji Syberyjskiej
i wiceprezesem Pol. Komitetu Wojennego, autorem
broszur patriot. dla żołnierzy. Po powrocie do kraju we Lwowie
(1919-20 współpracował ze „Słowem Pol." i 1920-22 z „Gazetą
Wieczorną"), nast. w Poznaniu (pisał do „Kuriera Pozn."
i tyg. „Kultura" 1936-39). W czasie okupacji wysiedlony przez
Niemców z Poznania, przeniósł się do Krakowa. Przeżyciom
z lat spędzonych w Rosji i na Wschodzie dał wyraz w zbeletryzowanym pamiętniku (Przez jasne wrota 1920) oraz w licznych powieściach (m. in. Pielgrzymi, Krwawa chmura 1920, Czerwona rakieta, Wściekłe psy 1921). Fascynowała go egzotyka
wsch. (m. in. Wygrana partia 1921, Wieś czternastej mili.
Nowele chińskie 1931). W twórczości swej łączył realizm opisu
z analizą psychol. (powieść autobiogr. Wieś mojej matki 1929,
powieść W białym miasteczku 1930), fakty z baśnią i legendą
(powieść o wybrzeżu kaszubskim Zolojka,t. 1-2 1928, Sosenka
z wydm. Opowieści morskie 1930). Interesowały go fenomeny
z zakresu psychologii klinicznej (m. in. Pałac połamanych
lalek 1935). Pisał też utwory dla młodzieży (m. in.
powieści W kraju orangutanów i rajskich ptaków 1922, Na
polskiej fali 1927), powieści sensacyjne w formie scenariuszy
film. (m. in. Przygody komendanta Wilczka 1929). Tłumaczył
z ang. (R. Tagore, R. Kipling, L. Hearn) i czeskiego. Kilka
utworów B. przełożono na język czeski.


Andrzej Konkowski

Podobne prace

Do góry