Ocena brak

Bakterie - Przegląd i znaczenie bakterii

Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011

Bakterie w królestwie Prokaryota tworzą dwa podkrólestwa Archaebacteria i Eubacteria. Archabacteria różnią się od pozostałych budową ściany komórkowej, a także rybosomalnym RNA i specyficznymi enzymami. Archebakteirie zajmują najczęściej ekstremalne, beztlenowe nisze ekologiczne. Występują w przewodach pokarmowych ludzi i zwierząt. Eubacterie- są młodsze ewolucyjnie i mają bardziej rozwinięte możliwości adaptacyjne. Eubakterie przyjmują 3 podstawowe kształty: kulisty, pałeczkowaty lub spiralny.

Do bakterii właściwych zaliczamy m.in.:

a) spośród gram-ujemnych

- bakterie jelitowe- heterotroficzne beztlenowe pałeczki, najbardziej znana bakteria to Escherichia coli, która zwykle jest komensalem człowieka, żyjącym w jego przewodzie pokarmowym. Korzysta z resztek pokarmów organicznych nie zużytych w procesie trawienia, nie dając ni w zamian, ale i nie wyrządzając szkód, czasami wywołuje zapalenie jelit.

- Riteksje (pałeczki)- bezwzględne pasożyty wewnątrzkomórkowe, są one czynnikami chorobotwórczymi człowieka i innych ssaków, przenoszone są przez stawonogi, niektóre wywołują dur plamisty

- Krętki- bakterie o spiralnie skręconych, bardzo giętkoch komórkach, wyposażonych w różną liczbę rzęsek. Są wśród nich formy wolnożyjące i symbiotycznie zamieszkujące przewody pokarmowe ssaków roślinożernych oraz jelita termitów żywiących się drewnem, krętek blady wywołuje kiłę.

- Dwoinki- kuliste bakterie występujące w postaci dwukomórkowej, mogą być przyczyną zapalenia opon mózgowych.

b) spośród gram-dodatnich

- ziarniaki i większość dwoinek np. dwoinka zapalenia płuc

- bakterie mlekowe- w procesie fermentacji wytwarzają kwas mlekowy, występują w mleku jogurcie serach

- paciorkowce- występują w jamie ustnej i przewodzie pokarmowym

Podobne prace

Do góry