Ocena brak

Bakterie - Oddychanie wewnątrzkomórkowe

Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011

Istotą oddychania wewnątrzkomórkowego jest częściowe lub całkowite utlenianie substratu oddechowego, czemu towarzyszy uwalnianie i magazynowanie w ATP energii niezbędnej do życia. Częściowe utlenianie zachodzi podczas oddychania beztlenowego, natomiast całkowite podczas oddychania tlenowego. Zaletą oddychania tlenowego jest znacznie większa wydajność energetyczna. Wiele bakterii należy do beztlenowców czyli anaerobiontow. Niezbędną do życia energię uzyskują z beztlenowego rozkładu cukrów albo białek. Większość bakterii to organizmy tlenowe, które pojawiły się na ziemi ok. 2mld lat temu.

C6H12O6+02=ATP+H2O+CO2

Podobne prace

Do góry