Ocena brak

Bakterie

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Chociaż niektóre bakterie wywołują choroby, jest też wiele gatunków bardzo pożytecznych. Pomaga­ją one w rozkładzie i powtórnym wykorzystaniu martwych tkanek, rozkładają celulozę w żwaczu (część żołądka przeżuwaczy) krów, owiec i kóz, wykorzystywane są także w oczyszczaniu wód.
Umożliwiają ponadto powstawanie obornika, są używane w produkcji serów, wina, octu i jogurtu. Brodawki na korzeniach roślin motylkowych (na przykład koniczyny lub grochu) są siedliskiem bak­terii, które umożliwiają zamianę atmosferycznego azotu w związki azotowe, wykorzystywane przez rośliny do produkcji białka.
Bakterie występują wszędzie: w organizmach zwierząt i roślin, głęboko w oceanach, w glebie, w powietrzu, są przyczepione do skał omywanych przez wodę z gorących źródeł.
Bakterie różnią się kształtem. Najczęściej spo­tykane są bakterie kuliste (coccus), pałeczkowate (bacillus), przecinkowce (vibrio) i spiralne (spiri-llum). Bakterie posiadają otoczkę osłaniającą ko­mórkę, w której, inaczej niż u roślin i zwierząt, nie występują wyspecjalizowane struktury - organelle. Czynności takie jak oddychanie, fotosynteza, wyda­lanie i wydzielanie muszą być wykonywane przez całą komórkę, a nie wyspecjalizowane jej części. Materiał genetyczny ma postać kolistej nici i nie znajduje się w jądrze komórkowym, gdyż takiego bakterie nie posiadają.

Podobne prace

Do góry