Ocena brak

BAKÓCZ TAMAS kard.

Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012

ur. 1442 w Erdöd, zm. 15 VI 1521 w Ostrzyhomiu (Esztergom), Abp ostrzyhomski, prymas Węgier.

Studiował w Krakowie i na uniw. włoskich; w Padwie uzyskał 1470 doktorat prawa; wytrawny humanista i jeden z największych mężów stanu swoich czasów;

był sekretarzem i doradcą króla Macieja Korwina (1471); poparł elekcję Władysława Jagiellończyka, 1490 został jego kanclerzem i faktycznie rządził krajem; 1500 został kardynałem, 1507 tytuł, patriarchą Konstantynopola;

1513 był najpoważniejszym konkurentem, do tiary, Giovanniego de Medici, który obryny papieżem (Leon X) mianował go legatem na Europę Pn. i Wsch. oraz powierzył zwołanie krucjaty przeciw Turkom (1514), która jednak nie doszła do skutku.

 

G.E. Ulis, Az esztergomi fdszékesegyház. Bu 1928; E. Hoffmann, Regi magyar bibliofilek. Bu 1929, 150-152, 177-182; S. Domanovszky, Magyar mürelódéstorténet I-V, Bu 1939-42; L. Elekes, Essai de centralisation de l'Etat hongrois dans la seconde moitié du XV siècle. Bu 1960.

Podobne prace

Do góry