Ocena brak

BAJEROWICZ KAZIMIERZ KONRAD WŁADYSŁAW ks.

Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012

ur 19 II 1877 w Śremie, zm. 28 VII 1943 w Pniewach (k. Poznania), Misjolog, redaktor.

Studiował w Instytucie Kat. w Paryżu (1895-97) i w uniw. św. Apolinarego w Rzymie (1897-99); święcenia kapł. przyjął 1899 w Rzymie; był rektorem kat. misji pol.-litew. w Londynie (1899-1901), kapelanem Zakładu św. Józefa w Poznaniu (1904-20), dyrektorem Kancelarii Konsystorza Pozn. (1920-24), prepozytem kościoła Św. Ducha w Pniewach;

jednocześnie działał w wielu stowarzyszeniach społ. i rel.; głównym terenem jego działalności było propagowanie misji i misjologii; z ks. Antonim Lechertem czynił starania, by założyć we Francji nowe zgromadzenie zak. o charakterze mis.;

od 1929 był prezesem krajowym —> Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz —> Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła; wydawał i redagował —> „Roczniki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła", -> „Pobudkę Misyjną", „Orędowniczek Krucjaty Eucharystycznej dla Dzieci" (od 1931 zamienione na —> „Orędowniczek Eucharystyczny").

Był autorem licznych publikacji o tematyce misyjnej, m.in. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary na całym świecie (Pz 1928), Orzeczenia papieskie dotyczące dzieł misyjnych (Pz 1931).

 

ArPz sygn. KA 9304; S. Łoza, Czy wiesz, kto to jest?, Wwa 1938, 19.

Podobne prace

Do góry