Ocena brak

BAGDAD, Baghdad

Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012

Stolica Iraku i siedziba 4 abpstw katolickich.

1. Miasto — założył 762 kalif al-Mansur, z dynastii Abbasydów, na miejscu dawnej chrzęść, wsi Bagdad; do 1258 było ono stolicą kalifatu. Okres rozkwitu B. przypada na IX-X w., kiedy był on wielkim ośrodkiem rel., intelektualnym i handlowym; rozwijały się szczególnie literatura, matematyka i astronomia, prawo, historia i teologia islamu;

B. był ośrodkiem przekładów dzieł z gr. na arab. i miastem bibliotek, 1401 zniszczony przez wodza mongolskiego Timura, 1410-1507 pozostawał pod władzą Turkmenów, po czym do I wojny świat. Turków Osmańskich (jedynie 1623-38 we władaniu pers.), 1917 zajęty przez Anglików, 1921 został stolicą Iraku. B. liczy (1963) ok. 850 000 mieszk., w tym ponad 70 000 chrześcijan. Od 1932 działa tu prowadzone przez jezuitów kolegium amerykańskie.

2. Kościoły lokalne — Do B. wkrótce po założeniu miasta katolikos Tymoteusz I (780-823) przeniósł siedzibę ka-tolikatu nestoriańskiego (obecnie rezyduje w B. bp nestoriań-ski); jakobici zaś mieli w B. swe bpstwo za czasów patriarchy Dionizego z Tell Mahre (815-845).

Oficjalnym tytułem abpstw będących w łączności ze Stolicą Apost. jest Ecclesia Babylo-nensis; opiera się on na błędnym przeświadczeniu, panującym na Zachodzie w XVI w., że B. zbudowano na miejscu dawnego Babilonu. W B. są następujące abpstwa kat.:

° Patriarchat obrządku chaldejskiego -> Babilon (II).

° Abpstwo obrządku łacińskiego — W 1632 erygowano w B. bpstwo łac, które pap. Urban VIII bullą Super universas (1638) zastrzegł dla księdza pochodzenia franc; 1848 bpstwo B. podniesione zostało do godności abpstwa. Abpstwo zajmuje 370 000 km2 i liczy 7,7 min mieszk., w tym 1800 katolików obrządku łac, 3 parafie, 57 księży zak., 7 domów zak. męskich, 60 zakonników, 4 domy zak. żeńskie, 40 sióstr.

° Abpstwo obrządku syryjskiego — eryg. 28 IX 1862; zajmuje 339 000 km2 i liczy 4,5 min mieszk., w tym 14 500 katolików obrządku syr., 8 parafii, 8 księży diecezjalnych.

° Abpstwo obrządku ormiańskiego — eryg. 2 VII 1954; zajmuje 370 000 km2 i liczy 8,5 min mieszk., w tym 250000 katolików, 3 księży diecezjalnych.

Od 1896 B. jest siedzibą delegata apost. na Irak.

 

R. Janin, DHGE VI 198-201; Ambrosius a S. Theresia, De praesulibus Ecclesiae babyloniensis, AOCD 8 (1933) 31-49, 9 (1934) 52-56; Catalogus Provinciae Novae Angliae Societatis Jesu, Bs 1964; AnPont 1970.

Podobne prace

Do góry