Ocena brak

BAGDAD

Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012

Miasto zał. od podstaw, wg, jednolitego planu przez kalifa al-Mansura (wg kronik chrześcijańskich - Almanzora, zob.), drugiego kalifa Abbasydów, w 2. pół. VIII w.; przeżyło okres wspaniałego rozkwitu i dobrobytu w IX i X w., zwł. za Haruna ar-Raszida i Ma'muna, odżywający w Baśniach z tysiąca i jednej nocy, które ukazują miasto handlowe, ruchliwe, a przy tym pobożne i pełne poezji, Bagdad Sindbada Żeglarza.

Było to miasto bibliotek, szkół prawa, ośrodek przekładów staroż. lit. gr. na arabski, punkt przecięcia komunikacji lądowej i morskiej środk. Wschodu. Od 1055, kiedy zajęli je Turcy seldżuccy, miasto zaczyna chylić się ku upadkowi; od 1921 stolica Iraku.

Podobne prace

Do góry