Ocena brak

BADANIE WYRYWKOWE Z SYSTEMATYCZNYM WYBOREM PRÓBY

Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013

Przy systematycznym wyborze (metoda statystyczna) biegły rewident dobiera elementy próby, wykorzystując stałe przedziały (np. co n-ty dokument), ustalone jako iloraz wielkości zbiorowości i wielkości próby. Pierwszy element próby jest określany losowo (np. na podstawie tablicy liczb losowych), a następne są oddalone od niego o wielokrotność przedziału losowania.

Podobne prace

Do góry