Ocena brak

BADANIE RADIOLOGICZNE JELITA GRUBEGO

Autor /marfi Dodano /11.12.2012

Do jelita grubego zostaje wprowadzony środek cieniujący (kontrast), który w większym stopniu niż tkanki otaczające pochłania promieniowanie rentgenowskie. Następnie, po przepuszczeniu wiązki promieniowania rentgenowskiego przez ciało badanego, na zdjęciu rentgenowskim uzyskujemy obraz „odlewu" jelita. Użycie kontrastu jest niezbędne, ponieważ ściana jelita w niewielkim stopniu pochłania wspomniane promieniowanie.
Badanie jednokontrastowe polega na wypełnieniu jelita grubego zawiesiną barytową i potem jego opróżnienieniu w celu uwidocznienia zarysów narządu i fałdów jego śluzówki. Badanie dwukontrastowe polega na rozciągnięciu fałdów błony śluzowej jelita przez wprowa­dzenie powietrza i pokrycie jego powierzchni cienką warstwą barytu. Badanie metodą doustną można przeprowadzić w wyjątkowych przypadkach, podając kontrast doustnie. W tych przy­padkach podaje sięMetoklopramid, aby przyspieszyć perystaltykę jelita cienkiego. Po przejściu zawiesiny do części zstępującej jelita grubego przez cewnik doodbytniczy wprowadza się powietrze.
CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Badanie wykonuje się w celu wykrycia zmian zarysów jelita grubego, co może być podstawą do ustalenia dalszego postępowania diagnostycznego.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
■ Podejrzenie procesu rozrostowego jelita grubego.
■ Choroby zapalne jelita grubego.
■ Uchyłkowatość jelita grubego.
■ Niedrożność jelita grubego.
■ Choroba Hirschsprunga.

Podobne prace

Do góry