Ocena brak

BADANIE POTENCJAŁÓW wzrokowych

Autor /gejsza Dodano /12.12.2012

Badanie polega na działaniu określonym boźcem na receptory narządów zmysłów i wyzwalaniu w ten sposób - w odpowiednim obszarze kory mózgowej - aktywności bioelektrycznej (potcn-j i cjałów wywołanych). Potencjały wywołane mają niewielkie napięcie wynoszące od około 0,5 mV do 100 mV, lecz dzięki specjalnym wzmacniaczom prądy te mogą być rejestrowane przy pomocy elektrod umieszczonych na skórze głowy. W praktyce klinicznej najczęściej rejestro­wane są prądy powstające przy pobudzeniu narządu wzroku (potencjały wzrokowe), słuchu (potencjały słuchowe), czucia (potencjały czuciowe).
CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Badanie potencjałów wzrokowych - umożliwia ocenę funkcji drogi wzrokowej - od siatkówki do kory wzrokowej (patrz dodatkowo badanie „Badania elcktrofizjologiczne w okulistyce"). Badanie potencjałów słuchowych - pozwala ocenić połączenia między uchem wewnętrz­nym a korą płata skroniowego.
Badanie potencjałów czuciowych - służy ocenie funkcji połączeń między zakończeniami czuciowymi w skórze a odpowiednim obszarem kory czuciowej mózgu.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
■ Podejrzenie uszkodzenia drogi wzrokowej, słuchowej lub czuciowej.
■ Podejrzenie chorób demielinizacyjnych (np. stwardnienie rozsiane).
■ Podejrzenie uszkodzenia pnia mózgu.
BADANIA POPRZEDZAJĄCE
Przed badaniem potencjałów słuchowych wskazane jest badanie laryngologiczne, a przed badaniem potencjałów wzrokowych ocena okulistyczna.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
Przed badaniem należy umyć głowę. Nie stosować lakierów i żeli do układania włosów.

Podobne prace

Do góry