Ocena brak

Badanie odruchów powierzchniowych

Autor /rambo Dodano /30.01.2014

Odruchy podeszwowe badamy zazwyczaj w sposób następujący: choremu leżącemu na wznak zginamy nieco badaną kończynę dolną w biodrze i kolanie, skręcamy ją częściowo na zewnątrz. Możemy też badać inaczej, a mianowicie w ułożeniu chorego na wznak, z kończynami dolnymi swobodnie wyprostowanymi. Następnie końcem młotka lub ołówka drażnimy skórę przyśrodkowej powierzchni podeszwy od pięty do podstawy palców, zwłaszcza kłębu palucha, nie dochodząc do samego rowka poprzecznego. Prawidłową reakcją na bodziec powinno być zgięcie podeszwowe wszystkich palców. Fizjologiczny odruch podeszwowy łatwiej jest uzyskać drażniąc skórę przyśrodkowej powierzchni podeszwy stopy, natomiast odruch patologiczny Babińskiego lepiej jest wywołać drażniąc skórę powierzchni bocznej podeszwy. Ośrodek rdzeniowy odruchu podeszwowego znajduje się na poziomie odcinków SI - S2.

Odruchy brzuszne skórne badamy odwracając uwagę chorego. Jeśli powłoki brzuszne są wiotkie, jak np. u wieloródek, osób otłuszczonych lub starych, polecamy im nieznacznie napiąć mięśnie brzucha. Odruchy brzuszne wywołujemy w ten sposób, że tępym końcem młotka lub igłą szybko drażnimy skórę brzucha od zewnątrz do wewnątrz; wówczas występuje skurcz mięśni prostych brzucha po stronie podrażnionej z przesunięciem linii białej i pępka ku stronie drażnionej. Ponieważ istnieją trojakie odruchy brzuszne - górne, środkowe i dolne - toteż należy je wywołać osobno, drażniąc skórę wzdłuż dolnego brzegu łuku żebrowego, na wysokości pępka i wzdłuż więzadła pachwinowego z prawej i lewej strony (ryc. 139). Ośrodek rdzeniowy dla odruchu brzusznego górnego znajduje się na poziomie odcinków rdzeniowych Th8 -Th9, dla odruchu brzusznego środkowego - na poziomie Th 10, dla odruchu brzusznego dolnego - na poziomie odcinków Thl 1 - Th 12.

Oprócz powszechnie znanych odruchów brzusznych skórnych, a więc po wierzchniowych, istnieją odruchy brzuszne mięśniowe, które należ' zaliczyć do odruchów ścięgnowych, czyli głębokich. Można je wywołać z każ dej strony osobno uderzając młotkiem w łuk żebrowy; wówczas widoczny jes skurcz mięśni brzucha po tej samej stronie. W przypadkach obustronnego uszko dzenia dróg piramidowych, a więc w porażeniu kurczowym dolnym, zanik odru chów skórnych brzusznych - przy wzmożonych odruchach brzusznych mięśnio wych - wskazuje, iż ognisko chorobowe w rdzeniu leży powyżej odcinka Th6.

Odruchy nosidłowe (jądrowe) (ryc. 139) wywołujemy u pacjent; w pozycji stojącej lub leżącej przez podrażnienie szpilką wewnętrznej po wierzchni uda w okolicy przywodzicieli; wówczas jądro po stronie podrażnione się unosi. Ośrodek rdzeniowy odruchu nosidłowego znajduje się na poziomie od cinka rdzeniowego LI bądź LI - L2. Odruch nosidłowy zanika lub ulega osła bieniu we wszystkich schorzeniach, w których zajęte są łuki odruchowe od Thll do L2 oraz w uszkodzeniach dróg piramidowych.

 

Podobne prace

Do góry