Ocena brak

Badanie odpowiedzi noworodka na bodźce zewnętrzne według Morgana

Autor /mirela Dodano /29.04.2014

Ocena w tym systemie odbywa się w trzechkategoriach: napięcia mięśni i wzorców ruchowych,prostych odruchów, reakcji na bodźcezewnętrzne. Podobnie jak w ocenie neurologicznejDubowitza, tak i w tej metodzie, wynikibadania zapisuje się punktowo w specjalnejtabeli. W każdej z trzech kategorii wyróżnia się9 czynników, które ocenia się na podstawieprawidłowości lub nieprawidłowości odpowiedzina bodziec. Ta metoda ma zastosowanie dlanoworodków, których wiek ciążowy lub wyliczonywynosi 34—44 tygodni. Z uzyskanychpunktów wylicza się iloraz liczbowy, którywedług Morgana jest odpowiednikiem dojrzałościdziecka

Podobne prace

Do góry