Ocena brak

Badanie narządu ruchu

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

W ortopedii, jak we wszystkich specjalnościach lekarskich, badanie chorego ma dostarczyć podstawy do rozpoznania rodzaju i rozległości niedomagań oraz ustalenia programu leczenia.

Postęp w medycynie i w technice umożliwił wprowadzenie wielu nowych, dodatkowych metod, które uzupełniają badanie wykonywane osobiście przez lekarza. Należy tu wymienić badania laboratoryjne ‘raz badania wykonywane dzięki specjalnej aparaturze. takie jak radiografia, ultrasonografia, tomografia komputerowa, tomografia rezonansu magne-cznego, topometria ponaddźwiękowa, kinefotogra-fia, fotogramometria, dynamometria, oscylografia, _nroskopia, termografia czy badania elektrofizjolo-giczne.

W postępującej coraz bardziej technizacji badań rabi się łatwo chory i lekarz, nawet specjalista, któ-r. nie nadąża za rozwojem wysokoprecyzyjnej techniki badań. Lekarzowi tym trudniej opanować zasady nowoczesnej techniki badań, im słabiej ma opakowane zasady podstawowego badania, które prze-.:eż stały się punktem wyjścia do całego rozwoju ?j.dań dokonywanych przez precyzyjne aparaty urządzenia służące obiektywizacji wyników. Oczywiście każdy lekarz musi umieć korzystać : badań technicznych, ale podstawą wszelkich jego Jecyzji jest bezpośredni kontakt z chorym, u dzieci

- dodatkowo z rodzicami, a u ludzi w podesz-rym wieku - z członkami rodziny lub z osobami bliskimi.

Manualne i wizualne badanie narządu ruchu po-zv.ala na bardzo precyzyjne wykrycie odchylenia jego budowie i funkcji. Także zlokalizowanie wady ma już samo w sobie duże znaczenie w codziennej praktyce lekarza. Na przykład ustalenie, czy ból pochodzi z biodra, czy punktami jego wyjścia są część ędźwiowa kręgosłupa bądź podrażnione korzenie nerwowe tego odcinka, pozwoli na skierowanie chorego do odpowiedniego specjalisty.

Samo badanie odbywa się według zasad ogólnie przyjętych w innych dyscyplinach lekarskich, toteż należy ograniczyć się do ogólnego omówienia odrębności odnoszących się do narządu ruchu.

 

Podobne prace

Do góry