Ocena brak

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY - FLORA BABIEJ GÓRY

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

Wiele pięknych i rzadkich roślin chronionych jest w Rezerwacie Biosfery na Babiej Górze. Pochodzą one ze wszystkich grup systematycznych. Flora mchów Babiej Góry to ponad 200 gatunków rosnących na różnych siedliskach. Do najrzadszych należy Dicranum elongatum rosnący w murawach alpejskich na grzbiecie masywu, Ptychodium plicatum i Rhytidium rugosum na glebie gliniastej, Bartramia halleriana, Districhum flexicaule i Distchium capillaceum w szczelinach skal, Brachythecium geheebii i Anomodon rugelII na korze drzew oraz Hookeria lucens w wilgotnych wąwozach w piętrze dolnego regla.

Podobne są wymagania ekologiczne wątrobowców, reprezentowanych na Babiej Górze przez ponad 100 gatunków. Najrzadsze jest w tej grupie Haplomitrium hookeri.

Rosnący na żywych i murszejących pniach buka grzyb - soplówka koralowa (Hericium coralloides) jest gatunkiem chronionym.

Porosty, różne w kształcie i kolorystyce są szczególnie liczne w murawach pietra alpejskiego. Wzorzec geograficzny (Rhizocarpon geographicum) pokrywa skały żółtawymi skorupami przypominającymi mapy - stąd jego nazwa. Na wielkich polach głazów piaskowych pojawiają się liczne szaro-czarne pechy kruszownicy zwyczajnej - Umbilicaria cylindrica. Na humusie zgromadzonym na kamieniach lub korze murszejących pni chrobotek strojny - Cladonia bellidiflora zwraca uwagę swoimi czerwonymi owocniami.

Na północnych zboczach Babiej Góry najczęstszym gatunkiem paproci jest wietlica alpejska (Athyrium alpestre) tworząca zbiorowisko ziołoroślowe pod urwiskami Borsuczych Skał i na polankach wśród boru świerkowego, przy granicy lasu. Paproć ta tworzy także często, zwłaszcza w dolinach, bujna warstwe runa w karpackim borze świerkowym.

Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum) występuje w borach świerkowych. Widłak alpejski (L. alpinum) pojawia się rzadko w murawach na grzbiecie masywu. Skrzyp olbrzymi (Equisetum maximum) otacza źródła w niższych położeniach górskich, skrzyp leśny (E. silvaticum) rośnie obficie w olszynce karpackiej.

Flora roślin naczyniowych masywu była badana przed ponad 100 laty przez Hugona Zapałowicza, który stwierdził tu występowanie ponad 600 gatunków. Dalsze badania powiększyły te liczbę do ponad 700 gatunków. Na Babiej Górze występuje 70 gatunków roślin wysokogórskich. Na sąsiadującej Policy (1367 m n.p.m.) jest ich tylko 36 a w masywie Gorców (1311 m n.p.m.) - 43. Gatunki te występują głównie w partiach podszczytowych, niektóre z nich wymienione są przy omawianiu roślinności alpejskiej. Dwa gatunki: okrzyn jeleni (Laserpitium archangelica), będący symbolem Babiogórskiego Parku Narodowego i rogownica alpejska (Cerastium alpinum) maja tutaj swoje jedyne stanowiska w Polsce. Bardzo rzadka jest także tocja alpejska (Tozzia alpina) rosnąca tylko na jednym stanowisku, rzadka jest miesięcznica (Lunaria rediviva) znaleziona w jaworzynie i rzeżucha trójlistkowa (Cardamine trifolia) pojawiającą się w lasach jodłowych.

Żywokost sercowaty (Symphytum cordatum), gatunek charakterystyczny dla wschodnio-karpackich lasów bukowych występuję na Babiej Górze na najbardziej ku zachodowi wysuniętym stanowisku swego zasięgu.

Podobne prace

Do góry