Ocena brak

B-25 MITCHELL, North American - samolot

Autor /maluch Dodano /21.02.2011

Amerykański średni bombowiec sta­nowił wersję rozwojową prototypu NA-40 oblatanego w styczniu 1939 r. Konstruktorzy wprowadzili wiele poprawek i nowy model NA-40-1 z silnikami o większej mocy został zaakceptowany przez dowództwo *US Army Air Corps, zamierzające wprowadzić do uzbrojenia lotnictwa bombowce zdolne do przenoszenia ładunku bomb o wadze ok. jednej to­ny.

Pierwszy B-25 wzbił się w po­wietrze 19 sierpnia 1940 r. Modyfi­kacje wprowadzone w kolejnych wersjach sprawiły, że te bombowce stały się samolotami o wszechstron­nym zastosowaniu. B-25 wyprodukowany w liczbie 24 sztuk uzbrojony był w 3 karabi­ny maszynowe kal. 7,62 mm oraz 1 najcięższy karabin maszynowy kal. 12,7 mm. B-25A otrzymał opancerzenie i sa-mouszczelniające się zbiorniki pali­wa; wersję tę nazwano Mitchell na cześć Williama Mitchella, amery­kańskiego generała, gorącego zwo­lennika rozbudowy floty ciężkich bombowców (nazwą tą określano także inne wersje tego samolotu). B-25B wyposażono w 2 karabiny maszynowe kal. 12,7 mm (0,50 ca­la) w wieżyczkach na kadłubie i pod nim, zdemontowano natomiast stanowisko tylnego strzelca.

B-25C miał zbiorniki paliwa o więk­szej pojemności i zamocowania dla bomb na zewnątrz kadłuba; uzbro­jenie powiększono o 4 karabiny maszynowe kal. 12,7 mm zamonto­wane z przodu kadłuba i 4 na bo­kach (wersja D produkowana w za­kładach w Kansas City była iden­tyczna). B-25G został uzbrojony w działo kal.75 mm (M4) ładowane ręcznie (z zapasem 21 pocisków) i 6 kara­binów maszynowych kal. 12,7 mm oraz bomby o wadze 1451 kg lub torpedę o wadze 907,2 kg. B-25H oprócz działa 75 mm (T-13E1) miał 14 karabinów maszy­nowych kal. 12,7 mm, ponadto mógł przenosić 8 rakiet i ładunek bomb; uchodził za najsilniej uzbrojony sa­molot II wojny. B-25J był uzbrojony w 18 karabi­nów maszynowych kal. 12,7 mm, mógł przenosić ładunek bomb lub torped o wadze do 1814 kg; pod skrzydłami instalowano również 8 rakiet kal. 127 mm. Bombowce B-25 walczyły na wszy­stkich frontach II wojny światowej.

Najgłośniejszą akcją, w jakiej wzię­ły udział, był nalot na Tokio i dwa inne miasta japońskie, przeprowa­dzony 3 kwietnia 1942 r. przez gru­pę 16 samolotów, które wystartowa­ły z pokładu lotniskowca *Hornet, z odległości ok. 700 mil od brze­gów Japonii. Szkody wyrządzoneprze z grupę bombowców było zni­kome , ale rajd miał ogromne zna­czenie psychologiczne dla żołnierzyi społeczeństwa amerykańskiego,przygnębionych serią klęsk na Pacy­fiku. Dowództwo japońskie uznało,że samoloty wyruszyły z *Midwayi to przekonanie miało wpływ naplanowanie dalszych operacji. Łącznie wyprodukowano 9816sztuk. Latali na nich polscy lotnicy,m.in. z 305 dywizjonu bombowego.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (B-25J)

silniki 2 x Wright R-2600-29 o mocy 1850 KM każdy

rozpiętość 20,6 m

długość 16,1 m

maks . masa startowa 18 960 kg

maks . prędkość 443 km/h

zasięg 2052 km

Podobne prace

Do góry