Ocena brak

Azja - Chiny: Gospodarka

Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011

Duża liczba mieszkańców i wielkość Chin sprawiają , że kraj ten należy do najważniejszych - pod względem gospodarczych - państw na świecie . Występują tu bogate złoża węgla kamiennego , ropy naftowej , rud żelaza i wolframu . Chiny mają duże zasoby leśne , potencjał hydroenergetyczny , obfitujące w ryby łowiska . Urodzajne gleby mogą dostarczać wystarczającej ilości żywności dla prawie całej ludności kraju . Chiny mają również liczące kilkanaście wieków tradycje handlowe i rzemieślnicze . Dokonano tu wielu znaczących wynalazków . Chińczycy zbudowali kompas , wynaleźli druk , banknoty , opracowali metodę produkcji porcelany . Mimo tych ogromnych możliwości i osiągnięć , Chiny miały zawsze problemy ekonomiczne , które występują także i dzisiaj . Wiele z bogactw mineralnych zalega w odludnych , trudno dostępnych regionach . Na znacznych terenach jest zbyt sucho , aby można było rozwijać rolnictwo bez sztucznego nawadniania . Ponadto miasta i przemysł rozwijają się często na obszarach o największym znaczeniu dla rolnictwa .

Chiny mają ogromne zasoby siły roboczej , ale wraz ze wzrostem liczby ludności , rosną potrzeby w zakresie wyżywienia , opieki zdrowotnej i oświaty. Gdy w 1949 władzę w Chinach przejęli komuniści , usiłowali poprawić dole chłopów i robotników , którzy od wieków byli wyzyskiwani i cierpieli nędzę . W latach 50. i 60. zaczęto rozwijać przemysł ciężki . Na obszarach wiejskich zorganizowano rolnicze gospodarstwa produkcyjne zwane komunami , w których wieśniacy , po połączeniu gospodarstw , wspólnie pracowali przy uprawie roślin i hodowli zwierząt . Poczynając od lat 80. w Chinach pojawiły się elementy gospodarki rynkowej , dopuszczono własność prywatną , zezwolono na działalność zagranicznych inwestorów .

Gospodarka zaczęła się szybko rozwijać , a produkty chińskie znalazły się na rynkach niemal wszystkich krajów świata . Nastąpiło szybkie unowocześnienie przemysłu , rozwinęły się usługi , między innymi nowoczesna telekomunikacja.

Podobne prace

Do góry