Ocena brak

Awaria łodzi podwodnej

Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012

Najpoważniejszą awarią jaka może przytrafić się łodzi podwodnej jest uszkodzenie kadłuba. Widmo tego zdarzenia spędza sen z powiek każdego podwodniaka. Kadłub jest podzielony na odrębne czę­ści grodziami wodoszczelnymi, tak że po usz­kodzeniu zalana zostanie tylko sekcja nimi ograniczona. Jednakże poważniejsze uszkodzenie może skończyć się zalaniem paru sekcji i zatopie­niem okrętu. Innym zagrożeniem jest pożar w prze­dziale silnikowym. Wydarzyło się to dotąd na kilku jednostkach rosyjskich. Na szczęście zawsze okręt był w stanie wypłynąć na powierzchnię, gdzie zało­ga mogła oczekiwać na pomoc.
Jeżeli unieruchomiona łódź podwodna nie może wypłynąć na powierzchnię, ale jest szczelna, sta­bilna i spoczywa na stosunkowo niewielkiej głę­bokości, to załoga może opuścić ją poprzez włazy - śluzy ratunkowe. Członkowie załogi brytyjskich okrętów podwodnych używają do tego specjalnych kamizelek ratunkowych w kształcie kaptura zakła­danego na głowę. Marynarz wchodzi do śluzy i zakłada kamizelkę. Ta jest napełniana powietrzem poprzez podłączenie do specjalnego zaworu. Potem śluza jest zatapiana wodą i otwiera się zewnętrzna klapa. Marynarz dzięki kamizelce wznosi się swo­bodnie ku powierzchni, oddychając powietrzem zawartym wewnątrz niej.
Załogi okrętów unieruchomionych na większych głębokościach nie mogą uciec w ten sposób - ciało ludzkie nie jest w stanie wytrzymać ciśnienia panującego na dużej głębokości. Jedyną drogą ratunku są miniaturowe podwodne łodzie ratunkowe. Ło­dzie te są dostarczane do miejsca katastrofy na jed­nostce nawodnej, ewentualnie drogą powietrzną. Łódź ratunkowa jest opuszczana do wody i kiero­wana w stronę zatopionej jednostki. Przyczepia się do niej nad włazem ratunkowym poprzez specjal­ny stalowy kanał, łączący właz okrętu podwodne­go z włazem łodzi ratunkowej, zapewniając bez­pieczne przejście załodze. Aby ewakuować załogę, łódź taka musi wykonać parę kursów.

Podobne prace

Do góry