Ocena brak

Awaria

Autor /ergsz Dodano /28.01.2013

Zdarzenie powstałe w wyniku niekontrolowanego rozwoju sytuacji w czasie eksploatacji materiałów, urządzeń lub instalacji, prowadzące do powstania, natychmiast lub z opóźnieniem, na terenie organizacji lub poza jej terenem, poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska, jak: duża emisja substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, pożar, wybuch itp.

Podobne prace

Do góry