Ocena brak

AUXERRE

Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012

Bpstwo hist, w środk. Francji, sufr. Sens. Chrześcijaństwo w A. znane było już w in w., a 303 (304) poniósł śmierć męczeńską św. Peregryn, pierwszy znany bp A.; 20 bpów A. jest czczonych jako święci, m.in. German, — Aunariusz; 578 Aunariusz zwołał w A. synod w sprawie dyscypliny kościelnej. Pod koniec V w. część bpstwa przyłączono do bpstwa Nevers.

W VI w. bpstwo miało 37, a w XVIJI w. — 217 parafii i od 1249 dzieliło się na 2 archidiakonaty; 1802 zostało zniesione i przyłączone do diec. Troyes, a od 1822 do archidiec. -> Sens. Z 28 kościołów A. po rewolucji franc, pozostały 4, wśród nich got. katedra St. Etienne (XTÍI-XIV w.) z bogato rzeźbionymi portalami i witrażem z XTTI w. (w krypcie z XI w. malowidła ścienne), kościoły: St. Eusèbe (XÜ w.), St. Pierre (XVI-XVn w.); ruiny opactwa St. Germain (VI--xrv w.).

 

E. Chartraire, DHGE V 939-958; Le Bras, S. Germain d'A. et son temps, Auxerre 1950; R. Louis, Les églises d'A. dès origines au XI' slide. P 1952; H. Glaser, LThK I 1138; Congris Archéologique de France. 116 session Auxerre, P 1959.

Podobne prace

Do góry