Ocena brak

Autorytet zawodów prawniczych

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

W roku 1964 cytowany Adam Podgórecki pytał przedstawicieli reprezentatywnej próby ludności polskich miast, który z pięciu wymienionych w kwestionariuszu zawodów prawniczych podoba im się najbardziej i zasługuje, ich zdaniem, na szacunek. Wprawdzie zawód sędziego zdobył przewagę nad innymi zawodami prawniczymi, ale nie okazał się zawodem prestiżowym dla większości (wskazało go 38,4 procent respondentów).

Po trzydziestu latach zawód sędziego pozostał (w próbie ogólnopolskiej) na pierwszym miejscu, ale z nieco mniejszym odsetkiem wskazań. Wyraźnie natomiast zmniejszył się autorytet adwokata (z 16,6 do 9,6 procent wyborów). Wśród posłów zawód sędziego cieszy się zdecydowanie większym uznaniem niż wśród pozostałych ludzi. Blisko dwie trzecie posłów (62,1 procent) uważa,.że zawód sędziego zasługuje na największy szacunek. Stosunkowo rzadko wybierane są pozostałe zawody i żaden z nich nie uzyskał aprobaty więcej niż 8,5 procent respondentów.

W socjologicznych badaniach nad prestiżem zawodów nigdy zawody prawnicze nie lokowały się na czołowych miejscach. Można przypuszczać, że większości Polaków kontakt z prawnikiem — w jego roli zawodowej — kojarzył się z kłopotami i problemami życiowymi. Należy ponadto pamiętać, że przez kilka dziesięcioleci prawo było wprzęgnięte w służbę ideologii, a w dawniejszej przeszłości służyło przez wiele pokoleń zaborcy. W tych warunkach nie mógł się ukształtować wysoki, względnie powszechny autorytet profesji prawniczych.

Podobne prace

Do góry