Ocena brak

Atomy i cząsteczki

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Każda substancja składa się z malutkich cząstek, zwanych ato­mami. Są one tak małe, że w głów­ce od szpilki mieści się ich miliony Łączą się one w grupy zwane czą­steczkami, z których największe są złożonymi strukturami, składający mi się z tysięcy atomów.
Idea głosząca, że wszystko zbudowane jest z malutkich, niepodzielnych cząstek pocho­dzi ze starożytności. Około 420 r. p. n. e. jej propagatorem był filozof o imieniu Demokryt. Greckie słowo na określenie „niepodzielnego" brzmi atomos, dlatego od tamtych czasów cząstki te zwano atomami.
Innego zdania był żyjący w IV wieku p. n. e. Arystoteles, który uważał, że cała materia składa się z różnych kombinacji czterech „pierwiast­ków" (żywiołów) - ziemi, powietrza, ognia i wody. Stanowisko to zostało powszechnie przy­jęte i stało się później podstawą alchemii - prymitywnej formy chemii - która do XVII w. zdomi­nowała dziedziny badające właściwości materii.
Jednym z głównych celów alchemii było spo­rządzenie „eliksiru życia" - napoju, wypicie któ­rego zapewniałoby nieśmiertelność.. Inne wysiłki alchemików skierowane były w kierunku znale­zienia sposobu zamiany zwykłych metali złoto. Niektórzy z nich twierdzili, że znaleźli rozwiąza­nie tego problemu, żadnemu jednak faktycznie się to nie udało.

Podobne prace

Do góry