Ocena brak

Atmosfera, budowa atmosfery

Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011

Aerozole-drobne cząstki stałe&ciekłe unoszące się w powietrzu. 

Atmosfera-powłoka gazowa ziemi. 

Budowa atmosfery-troposfera,stratosfera,mezosfera,termosfera.

Zorza polarna-zjawisko świetlne zachodzące w termosferze,wywołane oddziaływaniem Słońca. 

Tęcza-efekt rozszczepienia&odbicia światła słonecznego słonecznego kropelkach wody unoszonych w powietrzu.Obserwuje się ją zawsze po przeciwnej stonie względem położeniaSłońca na tle deszczowych chmur.

Amplituda temp.powietrza-różnica między skrajnymi temperaturami powietrza w danym okresie.

Dobowa amplituda temp.pow.-różnica między skrajnymi temp.powietrza w ciagu doby.

Roczna amplituda temp.powietrza-różnica między średnimi temp. pow w najcieplejszym&najchłodniejszym miesiącu w ciągu roku.

Heliograf- przyrząd do pomiaru usłonecznienia.

Przymrozek-spadek temp.pow.poniżej 0°C,podczas gdy śr. dobowa temp.pow.jest dodatnia.

Inwersja termiczna-jest,gdy temp.pow.ze wzrostem wys.zamiast spadać zwiększa się.Jej skutkiem są mgły.

Na zróżnicowanie temp. pow. ma wpływ:wysSłońca nad horyzontem,nachylenie&ekspozycja stoku, wys. terenu n.p.m., rozmieszczenie zbiorników wodnych,ukł.prądów morskich, rodzaj pokrycia terenu.

Ciśnienie atm.-nacisk słupa powietrza znajdującego się nad jednostką pow.Ziemi(hPa).

Ukł.nis.ciśn-(niż atmosferyczny)obszar o ciś.malejącym ku środkowi.

O kierunku wiatru decyduje:wzajemne położenie ukł.nis&wys. ciśn., siłaCoriolisa.

Wiatr fenowy powstaje gdy po obu stronach łańcuch górskiego wust. różnica cień.atmosferycznego.

Wiatry górskie & dolinnepowstają wskutek różnic w nagrzaniu dolin&stoków górskich.

Podział chmur:piętra nis(poniżej 2000m):

Cumulus(ch,kłębiasta).

Cumulonimbus(kłębiasta deszczowa),

Stratocumulus (warstwowa kłębiasta),

Nimbostratus(warstwowa deszczowa),

Stratus (warstwowa), Mgła. Piętra śr:2000-6000m:Altocumulus(średnia kłębiasta),

Altostratus (śr. warstwowa.Piętra wys:pow.6000m:Cirrus(pierzasta),

Cirrostratus(pierzasta warstwowa)

Cirrocumulus (pierzasta kłębiasta).

Na zróżnicowanie ilości opadów atm.naZiemimają wpływ: rozmieszczenie zbiorników wodnych,ukł.pr.morskich, ogólna cyrkulacja pow.naZiemi, ukształt.pow.Ziemi.

Masa pow.:wielka ilość pow. rozpościerająca się na rozległymi obszarami.

Czynniki mające wpływ na ukszt. klimatu:szer.geogr,rozmieszczenie zbiorników wodnych&lodowców,ukł.prądów morskich,wys.powierzchni terenu n.p.m.,wzajemny ukł.form rzeźby pow.Ziemi, rodzaj pokrycia terenu.

Podobne prace

Do góry