Ocena brak

Atmosfera

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

Atmosfera-to powłoka ziemi złożona z mieszaniny gazów, drobnych cząstek i stałych Ciekłych, czyli aerozoli. Stałe składniki azot-78,08, tlen-20,95 argon-0,93, neon-0,002 Hel-0,0005, krypton-0,0001 wodór-0,00005 Zmienne składniki: para wodna od0% do 4% so2 , no2 Domiszki-krople wody i kryształki lodu, cząstli dymu Atmosfera-to powłoka ziemi złożona z mieszaniny gazów, drobnych cząstek- stałych i Ciekłych, czyli aerozoli. Stałe składniki azot-78,08, tlen-20,95 argon-0,93, neon-0,002 Hel-0,0005, krypton-0,0001 wodór-0,00005 Zmienne składniki : para wodna od0% do 4% so2 , no2 Domiszki-krople wody i kryształki lodu, cząstki dymu ,sadzy , popioły itp. Troposfera-warstwa przyziemna o największej gęstości , gdyż zawiera 0,8 masy powietrza I prawie całą ilość pary wodnej – wysokość od 6 do 8 km nad biegunami I od 15 do 18 km nad równikiem spadek temp. Wraz z wysokością 0,6 na 100 m (do około –55) -spadek ciśnienia ze wzrostem wysokości o 1mm słupa rtęci na 11 km wysokości -proces kondensacji pary wodnej –chmury-opady atmosferyczne -wiatry – spowodowane różnicą ciśnienia – przemieszczanie mas – prądy konwekcyjne -góra-wstępujący - turbulencje – nieuporządkowany ruch powietrza w warstwie przy gruntowej wiatru o podłoże i różnicą temp. – procesy kształtujące pogodę - tropopauzawarstwa przejściowa o grubości do 1 km Stratosfera – do wysokości 30 km powietrza rozrzedzone zachodzą bardzo silne poziome Ruch powietrza – prądy strumieniowe , (następuje wzrost temp od około 25 ) Związane z pochłanianiem promieniowania nadfioletowego przez ozon (pochłania całkowicie promieniowanie fal 1500 do 2920 nano metrów i przy 50 km 0 s C najwięcej ozonu na wysokości od 20 do 50 km – to cześć stratosfery to ozonosfera – pod wpływem promieniowania chemi słonecznego zachodzą przemiany o2 w o3 (alotropowa odmiana tlenu) -stratopałza – ma stałą temp około 0C Mezosfera – od 50 do 90 km poziom do którego sięga główna część atmosfery obejmująca 99,5% całej jej masy temp wzrasta od 0C do 10C na wysokości 55 km następnie spada wraz z wysokością do –80C na wysokości od 75 do 80 km i do –110C na 90 km . mezopałza Termosfera- od 90 do 800km wzrost temp do 100C na wysokości 120 km i do 1500C Związany z apsorcją promieni słonecznych przez cząstkowy tlen o2 i azot n2 bardzo silnie rozrzedzone powietrzejonosfera na wysokości od 120 do 300 km silnie zjonizowana powietrze charakteryzuje się silnym przewodnictwem elektrycznym , które wiąże się z jonizacją atomów pod wpływem promieni nadfioletowych. Występowanie zorzy polarnej w związku ze świeceniem zjonizowanych atomów azotu i tlenu od warstwy jonosfery odbijaja się fale radiowe jedynie bardzo krótki fale (od1 do 15cm) przenikają przez jonosfere dzięki temu możliwe jest sterowanie z ziemi satelitami Egsosfera- wysokość od 1000 do 1200 km lub (lub 2000 km) atmosfera przechodzi w przestrzeń między planetarną obniżanie temp by w przestrzeni między planetarnej osiągnąć Temp –273C nazywana warstwą rozproszenia gazu jej granica jest już nie uchwytna

Podobne prace

Do góry