Ocena brak

ATLANTYCKA KARTA - deklaracja

Autor /maluch Dodano /21.02.2011

Deklaracja podpisana 14 sierpnia 1941 r. przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roo-sevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla na pokładzie pancernika *Prince ofWales, na At­lantyku, zawierająca 8 podsta­wowych zasad polityki obydwu państw:

1. żadnych terytorialnych zdobyczy

2. żadnych terytorialnych zmian bez zgody ludzi zamieszka­łych na tych terytoriach

3. samostanowienie narodów

4. międzynarodowa współpraca gospodarcza

5. poprawienie warunków pracy, rozwój ekonomiczny i bez­pieczeństwo socjalne dla wszystkich ludzi

6. wolność od strachu i niedo­statku

7. wolność żeglugi na otwartych morzach 8. ogólne rozbrojenie po wojnie W czasie konferencji w Londynie 24 września 1941 r. Związek Ra­dziecki przystąpił do Karty Atlan­tyckiej. Jej ideały ożywiające koa­licję antyhitlerowską stały się postawą Deklaracji Narodów Zjed­noczonych, podpisanej przez 26 państw sojuszniczych (w tym Pol­skę) w Waszyngtonie 1 stycznia 1942 r.

Podobne prace

Do góry