Ocena brak

ATENEUM, miesięcznik lit.-artyst.

Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012

ATENEUM, miesięcznik lit.-artyst., wyd. w Warszawie 1903-
05 oraz w Poznaniu 1908, pod red. C. Jellenty. Założeniem
redaktora było podjęcie polemiki z hieratycznym wzorcem
sztuki symbolicznej, kultywowanym przez Miriama na łamach
„Chimery". W art. programowym Twórczość i sztuka stwierdzał,
że poezja tym silniej się rozwija, im więcej soków
odżywczych czerpie z życia, mając na myśli także ożywienie
idei niepodległościowej w związku z przedrewolucyjnynł
wrzeniem w Rosji. W doborze materiałów lit. dominował
eklektyzm: obok szkiców P. Chmielowskiego, I. Radlińskiego,
W. Nałkowskiego, w A. drukowano utwory T. Micińskiego, A.
Langego, W. Nawrockiego, J. Żuławskiego; obok artykułów J.
Lorentowicza, C. Jellenty, S. Brzozowskiego - recenzje S.
Pieńkowskiego, A. Grzymały-Siedleckiego i W. Sterlinga.
W odcinkach drukowano Zawiszę Czarnego Słowackiego. Pod
wpływem ostrej cenzury 1904-05 pismo zaczęło tracić na
objętości, ratując się podwójnym i potrójnym numerowaniem
zeszytów, wreszcie zostało zawieszone. Próba wznowienia Ą.
w Poznaniu (red. mieściła się w Lipsku) z udziałem wiełkopol.
pisarzy: M. Sobeskiego, J. Kościelskiego i in. trwała krótko
i zakończyła się niepowodzeniem.


R. TABORSKI „Strumień" W. Gąsiorowskiego; „A." Cezarego
Jellenty. Zapomniane czasopisma warszawskiego modernizmu, „Kronika Warszawy" 1973 nr 3.
Jerzy Kądziela

Do góry