Ocena brak

„ATENEUM KAPŁAŃSKIE"

Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012

Czasopismo teol., wydawane od 1909 we Włocławku (Seminarium Duch.) w celu popularyzowania wiedzy ogólnoteol. oraz informowania o działalności Kościoła.

Czasopismo założył ks. I. Radziszewski; pierwszym red. był ks. A. Szymański, po nim 1918-28 ks. H. Kaczorowski, 1928-29 ks. F. Korszyński, 1929-32 ks. Bolesław Kunka, 1933-39 ks. Stefan Wyszyński, 1946-50 ks. Stefan Biskupski i od 1957 bp Kazimierz Majdański;

współpracownikami byli przedstawiciele wszystkich kat. środowisk nauk. w Polsce. A.K., wydawane początkowo jako miesięcznik, poświęcone było zagadnieniom teol., prawno-kanonicznym, filoz., a także z zakresu nauk społ., pedagogiki i sztuki chrzęść;

było informatorem o rozwoju literatury teol. w świecie i stało się jednym z organów publikujących dorobek teologów pol.; w okresie międzywojennym oprócz problematyki teol. publikowano rozprawy m.in. socjologiczne.

Od 1957 ukazuje się jako dwumiesięcznik i publikuje artykuły o charakterze teologicznym oraz duszpast.; podczas Wielkiej Nowenny przed obchodem tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce problematyka dotyczyła podbudowy teol. poszczególnych zadań duszpast.; po zakończeniu Soboru Wat. II podjęto omówienie dokumentów soborowych i problematyki z nimi związanej (zasadniczo każdy zeszyt jest monografią wybranego zagadnienia); nakład 4000 egzemplarzy (1973).

Ponadto wydano oddzielny zeszyt w wersji pol.-franc. „Ateneum Kapłańskie." Bibliografia 1957-1971 (Wł 1972) w układzie problemowym.

 

W trzydziestolecie A.K., AK 43 (1939) 1-8; J. Bar, Wykaz treści A.K. za lata 1909-1939, ułożony na sposób bibliografii, AK 47 (1947) — 52 (1950) passim; J. Kruszyński, A.K. na przestrzeni lat czterdziestu, AK 51 (1949) 26-33; Listy z okazji 50-lecia, AK 58(1959) 6-17; W. Dudek, Teologiczno-naukowy dorobek Włocławskiego Seminarium Duchownego, AK 72 (1969) 267-300 (passim); K. Majdański, Piętnastolecie pracy wznowionego A.K., AK 78 (1972) 227-254.

Podobne prace

Do góry