Ocena brak

ATENEUM, dwumiesięcznik kult.

Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012

ATENEUM, dwumiesięcznik kult., wyd. w Warszawie od
stycznia 1938 do maja 1939 przez S. Napierskiego (zarazem
red. nacz.); sekretarzem red. był J. Rogoziński. Program pisma,
wyrastający z charakterystycznej dla schyłku epoki międzywojennej
świadomości zagrożenia wartości humanist. i kryzysu
kultury, zmierzał do aktualizacji i kryt. przewartościowania
niektórych wątków XX-wiecznej myśli eur. (personalizm kat.,
klerkizm) i pol. (Brzozowski, Berent). Wiele miejsca zajmowały
w A. rozprawy hist.lit., zwłaszcza poświęcone pisarzom
zapomnianym lub niedocenianym (np. W. Borowy o E. Drużbackiej,
J. W. Gomulicki o F. Faleńskim i W. Roliczu-Liederze),
szkice i opinie kryt. (często w postaci dwugłosów) o twórczości
młodego pokolenia (np. o J. Andrzejewskim, W. Gombrowiczu,
B. Schulzu), ponadto poezja (J. Czechowicz, B. Leśmian,
S. Piętak, J. Przyboś, W. Sebyła, A. Świrszczyńska,
żagaryści: Cz. Miłosz, A. Rymkiewicz, J. Zagórski), fragm.
prozy (T. Breza, K.L. Koniński, A. Ważyk), dramat (S. Flukowski,
S.I. Witkiewicz), literatura obca w nowych przekł.; wśród
współpracujących krytyków i eseistów m.in. R. Bliith, L. Fryde,
J. Kott, W. Kubacki, S. Lichański, H. Michalski, B. Miciński, J.
Stempowski, T. Terlecki, K. Wyka.


OLP VI 1 (W.P. Szymański); W. P. SZYMAŃSKI Współczesność
i maska (o „A."), w: Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym, Kr. 1970. Andrzej Biernacki

Podobne prace

Do góry